www.yourdomain.com

På anläggningen har vi ett ridhus 20/40 med en liten läktare och 3 speglar längs ena kortsidan. I ridhuset är det sandunderlag och det finns hoppmaterial att använda hela året.

Ridanläggningen

Utebanan är 30/70 även här med sandunderlag. Hoppmaterial finns under sommarhalvåret.  

Anläggningsavgift: 50kr/gång (max 4 ekipage) Den första som bokar väljer aktivitet.


Bokning görs till 070 57 69 700


Anläggningskort helår: 800 kr

Anläggningskort termin: 500 kr


Bg nr 358-8027

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use